lap mang fpt

truyen hinh cap

cap quang fpt

nem cao su lien a

nem cao su kim cuong

nem cao su

company-infor
Le Loi Office Building
Project:  Văn phòng Lê Lợi

Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

Loại: Văn phòng

Chủ đầu tư: Ô.Thuận

Quy mô: 2 hầm, 6 tầng

Diện tích sàn: 2,500m2