lap mang fpt

truyen hinh cap

cap quang fpt

nem cao su lien a

nem cao su kim cuong

nem cao su

company-infor

GIỚI THIỆU

IC Structure, Công ty Cổ phần Tư vấn Kết cấu Quốc tế, được thành lập để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng chuyên môn hóa của thị trường xây dựng ở Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.
Chúng tôi mong muốn xây dựng IC Structure trở thành một công ty thiết kế kết cấu chuyên nghiệp, nhằm cung cấp cho chủ đầu tư những giải pháp tốt nhất.

welcome